Bonaire, Saba, St. Eustatius

OPROEP

Heeft u in 2018 aangifte gedaan van een strafbaar feit, of zag u daar om welke reden dan ook juist van af? Wilt u meewerken aan een onderzoek?

De Raad voor de rechtshandhaving is onafhankelijk. De Raad onderzoekt hoe instanties als de politie en  het openbaar ministerie  hun taken uitoefenen. Dat doet de Raad in Curaçao, in Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Raad onderzoekt ook hoe er tussen die landen wordt samengewerkt.

Rapporten van de Raad zijn openbaar, en zijn te vinden op deze site. De rapporten van de Raad worden aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid. In zijn rapporten doet de Raad vaak aanbevelingen. Na een aantal jaren kan de Raad onderzoeken wat er met die aanbevelingen is gedaan.

Onderwerpen die de Raad de afgelopen jaren voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzocht zijn bijvoorbeeld de bestrijding van atrako’s, het politieonderwijs, het vreemdelingenbeleid en de buitengewone agenten van politie (de zogenaamde Bavpollers).

In 2012 en 2014 heeft de Raad onderzocht op welke wijze de politie en het Openbaar Ministerie BES omgaan met aangiftes. De Raad gaat daar nu  opnieuw onderzoek naar doen. In dat onderzoek wil de Raad ook graag horen wat de ervaringen zijn van burgers die aangifte deden. Die aangiftes kunnen ernstige misdrijven, maar ook  lichtere vergrijpen betreffen. Hoe hebben aangevers het doen van aangifte beleefd? Was het eenvoudig om aangifte te doen? Had de politie de juiste aandacht en hoe was de bejegening? Kreeg u voor, tijdens en na het doen van aangifte de juiste informatie? Hebben de politie of het Openbaar Ministerie u bericht over de stand van zaken en over de afloop?

De Raad wil ook graag weten waarom burgers soms besluiten juist géén aangifte doen, ook al zijn ze slachtoffer van een strafbaar feit.

De onderzoekers van de Raad willen graag in contact komen met mensen die aangifte deden bij de politie, of die daar juist van afzagen.

De onderzoekers van de Raad zijn van maandag 25 maart tot en met vrijdag 5 april op Bonaire, en van  8 tot en met 12 april  op Sint Eustatius en Saba.

Wie in 2018 bij de politie aangifte deed (of daar juist van afzag) en aan het onderzoek mee wil werken, wordt vriendelijk verzocht per mail of telefonisch contact op te nemen met de Raad. Het mailadres hiervoor is info@rrh-sxm.org, telefoon +1 721 581-1067.