Rapporten BES

2018-BASISPOLITIEZORG.

2018- REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BASISPOLTIEZORG.

2018-INSPECTIEONDERZOEK VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING NAAR DE UITVOERING VAN DE OPSPORINGSTAAK DOOR DE KUSTWACHT IN CURCAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND (BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA).

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT DE KUSTWACHT.

2018-SLACHTOFFERHULP IN CARIBISCH NEDERLAND. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE HULP AAN SLACHTOFFERS OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA.

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT SLACHTOFFERHULP IN CARIBISCH NEDERLAND VERVOLGONDERZOEK NAAR DE HULP AAN SLACHTOFFERS OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA.

2018- BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE IN CARIBISCH NEDERLAND.

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE IN CARIBISCH NEDERLAND.


2017- CONSEQUENTIES VAN MEERTALIGHEID VOOR DE RECHTSHANDHAVING IN CARIBISCH NEDERLAND

2017- VREEMDELINGENBELEID CARIBISCH NEDERLAND

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VREEMDELINGENBELEID CARIBISCH NEDERLAND

2017- BRIEF OPVOLGING AANBEVELINGEN STICHTING RECLASSERING CARIBISCH NEDERLAND

2017- REVIEW ONDERZOEK JUSTITIELE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND

2017- DE UITWISSELING VAN POLITIELE EN JUSTITIELE GEGEVENS BINNEN HET KONINKRIJK MET HET ACCENT OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2017-INITIEEL POLITIEONDERWIJS CARIBISCH NEDERLAND                                                                                                                                               

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT INITIEEL POLITIEONDERWIJS CARIBISCH NEDERLAND


2016- RAPPORT OPVANG EN BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS OF EEN VERSLAVING IN DE STRAFRECHTSKETEN OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN OPVANG EN BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS OF EEN VERSLAVING IN DE STRAFRECHTSKETEN OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA EN HET RAPPORT PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2016- PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 

2016- KLACHTBEHANDELING JUSTITIELE KETEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT KLACHTENBEHANDELING

2016- ONDERZOEK AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO’S OP BONAIRE

2016-REVIEW OPSPORINGSPROCES RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA                                                                                                   

 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN ONDERZOEK AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO’S OP BONAIRE EN REVIEW RAPPORT OPSPORINGSPROCES RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA


2015- INFRASTRUCTUUR CORRUPTIEBESTRIJDING OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2015- GEWELDGEBRUIK DOOR FUNCTIONARISSEN VAN HET KPCN, HET RST, DE JICN EN DE KMAR OP DE BES-EILANDEN.                                           

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT GEWELDGEBRUIK FUNCTIONARISSEN KPCN, RST, JICN EN KMAR OP DE BES-EILANDEN

2015- STRAFRECHTELIJK BESLAG OP DE BES EILANDEN.


2014-JUSTITIELE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND BONAIRE (JICN).

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT JUSTITIELE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND BONAIRE (JICN).

2014- DE STRAFRECHTSKETEN BONAIRE, ST. EUSTATIUS EN SABA NADER BEKEKEN

2014- REVIEW HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2014- POLITIECELLEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2014- STICHTING RECLASSERING CARIBISCH NEDERLAND


2013- JEUGDRECLASSERING OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2013- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA


2012- HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS, EN SABA

2012- SLACHTOFFERHULP OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA