Persberichten

 

 

 

Aanpak illegale migratie van Venezolanen

WILLEMSTAD – De Raad heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de problematiek van de illegale Venezolaanse migratie. De Raad beoogde de problematiek inzichtelijk te maken en te toetsen of en in hoeverre de beoogde resultaten worden gerealiseerd. Het wettelijk kader De Raad constateert dat de regels …

Lees meer

Meldkamer

WILLEMSTAD – Hoewel het KPC volgens het inrichtingsplan beschikt over een gezamenlijke meldkamer voor zowel de politie, de brandweer als de ambulancedienst was hiervan ten tijde van het onderzoek nog geen sprake. Dit meldt de Raad in een inspectie naar de taakuitoefening van de meldkamer …

Lees meer

Verkeerscontrole

WILLEMSTAD – De Raad heeft een onderzoek “Verkeerscontrole” uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre verkeerscontroles bijdragen aan de veiligheid in het verkeer. De Raad concludeert dat justitie onvoldoende in staat is om de verkeersveiligheid optimaal te bevorderen en het aantal slachtoffers in het verkeer …

Lees meer