Rapporten Sint Maarten

2018- SAMENWERKING PARKETTEN.
2018-BUREAU INTERNE ZAKEN KORPS POLITIE SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BUREAU INTERNE ZAKEN.
2018- INSPECTIEONDERZOEK KUSTWACHT  IN CURACAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT KUSTWACHT.
2018- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN IN SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK.
2018-PENITENTIAIRE INRCHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE.
2018-PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING EN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE.
2018-FORENSISCHE OPSPORING IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT FORENSISCHE OPSPORING.

2017- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE OMGANG MET GEDETINEERDEN EN MAATSCHAPPELIJKE REINTEGRATIE.
2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING.
2017-KUSTWACHT INSPECTIEONDERZOEK VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING NAAR DE UITVOERING VAN DE OPSPORINGSTAAK DOOR DE KUSTWACHT IN CURACAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND (BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA).

2016- JUSTITIELE JEUGDINRICHTING SINT MAARTEN NULMETING BIJ HET MISS LALIE CENTER.
2016- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN GEDETINEERDEN EN PERSONEEL & ORGANISATIE.
2016- PROSTITUTIEBELEID EN HANDHAVING. 
2016- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2016- DE BEWAKING EN BEVEILIGING VAN PERSONEN EN OBJECTEN IN SINT MAARTEN.
2016- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2016- VOLWASSENENRECLASSERING. EEN VERVOLGONDERZOEK.

2015- SELECTIVITEIT IN HET OPSPORINGS- EN VERVOLGINGS BELEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN SINT MAARTEN.
2015- DE BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN VERSLAVINGSPROBLEEM OF GEDRAGSSTOORNIS IN DE STRAFRECHTSKETEN.
2015-UITWISSELING VAN POLITIELE EN JUSTITIELE GEGEVENS BINNEN HET KONINKRIJK.
2015- PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN SINT MAARTEN.
2015- AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN OVERVALLEN IN SINT MAARTEN.
2015- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.

2014- HET AANGIFTEPROCES IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2014- TOEPASSING VAN GEWELD DOOR DE POLITIE IN SINT MAARTEN.
2014- ONDERZOEK NAAR DE TOELATING EN UITZETTNG VAN VREEMDELINGEN.
2014- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN.
2014- DE BEVEILIGING VAN GEZAGSDRAGERS IN SINT MAARTEN.
2014- BEVEILIGING VAN EN VEILIGHEID IN DE DETENTIE INRICHTINGEN SINT MAARTEN.
2014- STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN. 
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN.

2013- VOLWASSENENRECLASSERING IN SINT MAARTEN. 
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VOLWASSENENRECLASSERING.
2013- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT POLITIEONDERWIJS.
2013- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN.
 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING.
2013- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN.
   REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER.
2013- DETENTIE CAPACITEIT IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT DETENTIE CAPACITEIT.

2012- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN.
 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE.
2012- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT SLACHTOFFERHULP.
2012- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT JEUGDRECLASSERING.

2011-RAPPORT INSPECTIE AANGIFTE SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT AANGIFTE.