Rapporten Sint Maarten

2018- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN IN SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK.
2018-PENITENTIAIRE INRCHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE.
2018-PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING.
2018-FORENSISCHE OPSPORING IN SINT MAARTEN.

2017- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE OMGANG MET GEDETINEERDEN EN MAATSCHAPPELIJKE REINTEGRATIE.
2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING.
2017-KUSTWACHT INSPECTIEONDERZOEK VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING NAAR DE UITVOERING VAN DE OPSPORINGSTAAK DOOR DE KUSTWACHT IN CURACAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND (BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA).

2016- JUSTITIELE JEUGDINRICHTING SINT MAARTEN NULMETING BIJ HET MISS LALIE CENTER.
2016- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN GEDETINEERDEN EN PERSONEEL & ORGANISATIE.
2016- PROSTITUTIEBELEID EN HANDHAVING. 
2016- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2016- DE BEWAKING EN BEVEILIGING VAN PERSONEN EN OBJECTEN IN SINT MAARTEN.
2016- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2016- VOLWASSENENRECLASSERING. EEN VERVOLGONDERZOEK.

2015- SELECTIVITEIT IN HET OPSPORINGS- EN VERVOLGINGS BELEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN SINT MAARTEN.
2015- DE BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN VERSLAVINGSPROBLEEM OF GEDRAGSSTOORNIS IN DE STRAFRECHTSKETEN.
2015-UITWISSELING VAN POLITIELE EN JUSTITIELE GEGEVENS BINNEN HET KONINKRIJK.
2015- PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN SINT MAARTEN.
2015- AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN OVERVALLEN IN SINT MAARTEN.
2015- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.

2014- HET AANGIFTEPROCES IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK.
2014- TOEPASSING VAN GEWELD DOOR DE POLITIE IN SINT MAARTEN.
2014- ONDERZOEK NAAR DE TOELATING EN UITZETTNG VAN VREEMDELINGEN.
2014- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN.
2014- DE BEVEILIGING VAN GEZAGSDRAGERS IN SINT MAARTEN.
2014- BEVEILIGING VAN EN VEILIGHEID IN DE DETENTIE INRICHTINGEN SINT MAARTEN.
2014- STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN. 
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN.

2013- VOLWASSENENRECLASSERING IN SINT MAARTEN. 
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VOLWASSENENRECLASSERING.
2013- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT POLITIEONDERWIJS.
2013- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN.
 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING.
2013- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN.
   REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER.
2013- DETENTIE CAPACITEIT IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT DETENTIE CAPACITEIT.

2012- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN.
 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE.
2012- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT SLACHTOFFERHULP.
2012- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT JEUGDRECLASSERING.

2011-RAPPORT INSPECTIE AANGIFTE SINT MAARTEN.
REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT AANGIFTE.