Rapporten BES

2021- EVALUATIE ONDERLINGE REGELINGEN DETENTIE INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE VIER ONDERLINGE DETENTIEREGELINGEN.

2021- INSPECTIEONDERZOEK OPVOLGING AANBEVELINGEN JUSTITIELE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT OPVOLGING AANBEVELINGEN JUSTITIELE INRICHTING

2021-INSPECTIEONDERZOEK OPVOLGING AANBEVELINGEN KPCN REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT OPVOLGING AANBEVELINGEN KPCN 2021- INSPECTIEONDERZOEK OPVOLGING AANBEVELINGEN RECLASSERING EN RESOCIALISATIE IN CARIBISCH NEDERLAND REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT RECLASSERING EN RESOCIALISATIE

2020- BIJDRAGEN VAN DE JUSTITIËLE PARTIJEN AAN DE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD IN CARIBISCH NEDERLAND REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BIJDRAGEN VAN DE JUSTITIËLE PARTIJEN AAN DE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD IN CARIBISCH NEDERLAND


2019- BIJDRAGEN VAN DE JUSTITIËLE PARTIJEN AAN DE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD IN CARIBISCH NEDERLAND REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BIJDRAGEN VAN DE JUSTITIËLE PARTIJEN AAN DE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD IN CARIBISCH NEDERLAND

2019- INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT NAAR DE AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL BIJLAGE BIJ RAPPORT NAAR DE AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

2019- HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK

2019- HANDHAVING NATUUR- EN MILIEUWETGEVING IN CARIBISCH NEDERLAND. OVER LOSLOPEND VEE, ZWERVEND VUIL EN ANDERE PROBLEMEN VOOR DE NATUUR OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HANDHAVING NATUUR- EN MILIEUWETGEVING IN CAIRBISCH NEDERLAND MVJ


2018- (VERVOLG) ONDERZOEK JUSTITIËLE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND EN NULMETING NIEUWBOUW REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VERVOLGONDERZOEK JUSTITIËLE INRICHTING CARINISCH NEDERLAND EN NULMETING NIEUWBOUW

2018- RECLASSERING EN RESOCIALISATIE IN CARIBISCH NEDERLAND

2019- REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT RECLASSERING EN RESOCIALISATIE IN CARIBISCH NEDERLAND

2018-BASISPOLITIEZORG

2018- REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BASISPOLITIEZORG

2018-INSPECTIEONDERZOEK VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING NAAR DE UITVOERING VAN DE OPSPORINGSTAAK DOOR DE KUSTWACHT IN CURCAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND (BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA)

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT DE KUSTWACHT 2018-SLACHTOFFERHULP IN CARIBISCH NEDERLAND. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE HULP AAN SLACHTOFFERS OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT SLACHTOFFERHULP IN CARIBISCH NEDERLAND VERVOLGONDERZOEK NAAR DE HULP AAN SLACHTOFFERS OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2018- BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE IN CARIBISCH NEDERLAND

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE IN CARIBISCH NEDERLAND


2017- CONSEQUENTIES VAN MEERTALIGHEID VOOR DE RECHTSHANDHAVING IN CARIBISCH NEDERLAND

2017- VREEMDELINGENBELEID CARIBISCH NEDERLAND REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VREEMDELINGENBELEID CARIBISCH NEDERLAND

2017- BRIEF OPVOLGING AANBEVELINGEN STICHTING RECLASSERING CARIBISCH NEDERLAND

2017- REVIEW ONDERZOEK JUSTITIËLE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND

2017- DE UITWISSELING VAN POLITIËLE EN JUSTITIËLE GEGEVENS BINNEN HET KONINKRIJK MET HET ACCENT OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2017-INITIEEL POLITIEONDERWIJS CARIBISCH NEDERLAND                                                                                                                                               

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT INITIEEL POLITIEONDERWIJS CARIBISCH NEDERLAND


2016- RAPPORT OPVANG EN BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS OF EEN VERSLAVING IN DE STRAFRECHTSKETEN OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN OPVANG EN BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS OF EEN VERSLAVING IN DE STRAFRECHTSKETEN OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA EN HET RAPPORT PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2016- PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 

2016- KLACHTBEHANDELING JUSTITIËLE KETEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT KLACHTBEHANDELING

2016- ONDERZOEK AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO’S OP BONAIRE

2016-REVIEW OPSPORINGSPROCES RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA                                                                                                   

 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN ONDERZOEK AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO’S OP BONAIRE EN REVIEW RAPPORT OPSPORINGSPROCES RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA


2015- INFRASTRUCTUUR CORRUPTIEBESTRIJDING OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT INFRASTRUCTUUR CORRUPTIEBESTRIJDING OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2015- GEWELDGEBRUIK DOOR FUNCTIONARISSEN VAN HET KPCN, HET RST, DE JICN EN DE KMAR OP DE BES-EILANDEN                                       

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT GEWELDGEBRUIK FUNCTIONARISSEN KPCN, RST, JICN EN KMAR OP DE BES-EILANDEN

2015- STRAFRECHTELIJK BESLAG OP DE BES EILANDEN


2014-JUSTITIËLE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND BONAIRE (JICN)

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT JUSTITIËLE INRICHTING CARIBISCH NEDERLAND BONAIRE (JICN)

2014- DE STRAFRECHTSKETEN BONAIRE, ST. EUSTATIUS EN SABA NADER BEKEKEN

2014- REVIEW HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2014- POLITIECELLEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2014- STICHTING RECLASSERING CARIBISCH NEDERLAND


2013- JEUGDRECLASSERING OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

2013- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA


2012- HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS, EN SABA 2012- SLACHTOFFERHULP OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING