Rapporten Curaçao

2022/2023 – INSPECTIERAPPORT BEHEER CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS IN CURAÇAO

2021 – INSPECTIERAPPORT BEHEER BUREAU INTERNE ZAKEN VAN HET KORPS POLITIE CURAÇAO
2021 – INSPECTIERAPPORT EXECUTIE VAN STRAFVONNISSEN
2021 – INSPECTIERAPPORT EVALUATIE ONDERLINGE REGELINGEN DETENTIE

2020 – INSPECTIERAPPORT AANPAK AUTODIEFSTAL IN CURAÇAO
2020 – INSPECTIERAPPORT DOORLICHTING LANDSRECHERCHE

2019 – INSPECTIERAPPORT REVIEW ONDERZOEK AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO IN CURAÇAO
2019 – INSPECTIERAPPORT INTEGRALE VEILIGHEID IN CURAÇAO
2019 – INSPECTIERAPPORT VREEMDELINGENBEWARING IN CURAÇAO
2019 – INSPECTIERAPPORT REVIEW-ONDERZOEK VERVOLGINGSBELEID
2019 – INSPECTIERAPPORT AANPAK DRUGSCRIMINALITEIT
2019 – INSPECTIERAPPORT AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL IN CURAÇAO

2018 – INSPECTIERAPPORT REVIEW-ONDERZOEK GRENSCONTROLE
2018 – INSPECTIERAPPORT BEHEER CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS
2018 – INSPECTIERAPPORT REVIEW-ONDERZOEK BEHANDELING VAN PERSONEN MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN PSYCHISCHE STOORNIS IN DE STRAFRECHTSKETEN
2018 – INSPECTIERAPPORT AANPAK JEUGDCRIMINALITEIT
2018 – INSPECTIERAPPORT POLITUR
2018 – INSPECTIERAPPORT REVIEW-ONDERZOEK PENITENTIAIRE INRICHTING 1 EN 2

2017 – INSPECTIERAPPORT WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING
2017 – INSPECTIERAPPORT SAMENWERKING PARKETTEN
2017 – INSPECTIERAPPORT AANPAK ILLEGALE MIGRATIE VAN VENEZOLANEN
2017 – INSPECTIERAPPORT MELDKAMER
2017 – INSPECTIERAPPORT VERKEERSCONTROLE
2017 – INSPECTIERAPPORT PENITENTIAIRE INRICHTNG (2)
2017 – INSPECTIERAPPORT AFPAKTEAM

2016 – INSPECTIERAPPORT KUSTWACHT
2016 – INSPECTIERAPPORT JUSTITIËLE INFORMATIEPOSITIE
2016 – INSPECTIERAPPORT PENITENTIAIRE INRICHTING (1)
2016 – RAPPORT POLITIEONDERWIJS
2016 – RAPPORT REVIEW ONDERZOEK OPSPORINGSPROCES
2016 – RAPPORT AANHOUDINGSTEAM CURAÇAO
2016 – RAPPORT REVIEW ONDERZOEK JEUGDRECLASSERING
2016 – RAPPORT REVIEW ONDERZOEK SLACHTOFFERHULP

2015 – RAPPORT VEILIGHEIDSSITUATIE IN DE SENTRO DI DETENSHON I KOREKSHON KORSOU
2015 – RAPPORT INSPECTIE ONDERZOEK POLITIECELLEN
2015 – RAPPORT INSPECTIE PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN CURAÇAO
2015 – RAPPORT INSPECTIE BEHANDELING VAN PERSONEN MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN PSYCHISCHE STOORNIS IN DE STRAFRECHTSKETEN
2015 – RAPPORT INSPECTIE VERVOLGINGSBELEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN CURAÇAO
2015 – RAPPORT INSPECTIE UITWISSELING VAN POLITIE- EN JUSTITIELE GEGEVENES BINNEN HET KONINKRIJK
2015 – RAPPORT INSPECTIE BUREAU VOOGDIJRAAD CURAÇAO
2015 – RAPPORT INSPECTIE AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN ATRAKO’S IN CURAÇAO

2014 – RAPPORT INSPECTIE JUSTITIËLE JEUGDINRICHTING OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE AFHANDELING IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN
2014 – RAPPORT INSPECTIE TOEPASSING POLITIEGEWELD OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE BESTRIJDING VAN CORRUPTIE OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE BEVEILIGING VAN GEZAGSDRAGERS OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT REVIEW ONDERZOEK AANGIFTEPROCES OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE ZICHT OP ZAKEN OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE EXECUTIE VAN STRAFVONNISSEN OP CURAÇAO
2014 – RAPPORT INSPECTIE DETENTIE INRICHTING OP CURAÇAO

2013 – RAPPORT INSPECTIE RECLASSERING OP CURAÇAO
2013 – RAPPORT INSPECTIE POLITIEONDERWIJS OP CURAÇAO
2013 – RAPPORT INSPECTIE GRENSCONTROLE OP CURAÇAO

2012 – RAPPORT INSPECTIE OPSPORINGSPROCES OP CURAÇAO
2012 – RAPPORT INSPECTIE JEUGDRECLASSERING OP CURAÇAO
2012 – RAPPORT INSPECTIE SLACHTOFFERHULP OP CURAÇAO

2011 – RAPPORT INSPECTIE AANGIFTE IN CURAÇAO

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING