Press release Sint Maarten

Reviewonderzoek grenscontrole

WILLEMSTAD – Dit rapport betreft een review onderzoek naar aanleiding van een onderzoek uit 2013 over grenscontrole in Curaçao. Bij het onderzoek uit 2013 constateerde de Raad dat er knelpunten en tekortkomingen waren omtrent bijvoorbeeld: de transparantie van de besluitvorming, de uitoefening van de bevoegdheden door de grensbewakers bij de luchthaven en de implementatie van de onderlinge regeling samenwerking op het gebied van de vreemdelingenketen (verder de onderlinge regeling).

Ten tijde van dit review onderzoek bleek dat bevoegdheden die door de grensbewakers worden uitgeoefend, bijvoorbeeld het ophouden voor verhoor en het verrichten van onderzoek aan de kleding, nog niet uitdrukkelijk in de wet waren opgenomen. Deze maatregelen zijn echter ingrijpende dwangmiddelen die een vrijheidsbeperkend karakter hebben. De Raad acht het daarom noodzakelijk om deze bevoegdheden in de wet op te nemen.

Ook de onderlinge regeling was nog niet geïmplementeerd. Het land Curaçao overweegt om een autoriteit te benoemen die meerdere bevoegdheden kan uitoefenen dan alleen die ten aanzien van de vreemdelingenregelingen. Er zijn ook geen procedureregels vastgesteld voor het geval een vreemdeling de toegang wordt geweigerd. Er wordt nog steeds niet aan de bepalingen van de onderlinge regeling voldaan om zoveel mogelijk eenduidige registratienormen en ICT-systeemprotocollen te hanteren tussen de landen. De ICT-systemen van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn niet verenigbaar en er is evenmin onderzocht of een koppeling tussen het ICT-systeem van Nederland en de overige landen van het Caribische deel van het Koninkrijk mogelijk en wenselijk is.

Er is een Ministeriële Beschikking (verder MB) opgesteld waarop het recht om rechtsmiddelen aan te wenden is vermeld maar dit modelformulier wordt wegens praktische redenen niet gebruikt bij de luchthaven. Er is een concept beleidsdocument “Herziene Instructie” (HI) opgesteld. Dit beleidsdocument is nog niet vastgesteld.

Er is, conform een van de aanbevelingen, een werkgroep mensenhandel/mensensmokkel ingesteld die door een medewerker van het ministerie wordt voorgezeten.

De samenwerking tussen de diensten moet nog steeds worden verbeterd. De KMar werd ten tijde van dit onderzoek niet meer bij de luchthaven ingezet aangezien de flexpool overeenkomst was verlopen maar de bedoeling was om de samenwerking voort te zetten. Ook is er een werkconferentie “Grip op de grenzen” gehouden met al de ketenpartners in de grenscontrole. Daarbij waren verschillende diensten (onder anderen de politiekorpsen, KMar, Kustwacht, Douane en de Veiligheidsdiensten) van de landen van het Caribische deel van het Koninkrijk vertegenwoordigd.

Anders dan de wetgeving voorschrijft, meren veel boten nog steeds niet aan bij de aangewezen locaties. Een knelpunt is het feit dat alle diensten met gebrek aan personele capaciteit en middelen kampen.

De aanbeveling om samenwerking tussen de ketenpartners te bevorderen en deze afspraken vast te leggen is evenmin opgevolgd. De grensbewakingsdiensten verrichten geen gezamenlijke controles. De Raad constateert ook dat door gebrek aan samenwerking bepaalde essentiële grenstaken (maritiem en bij de luchthaven) niet optimaal worden uitgevoerd.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op de website www.raadrechtshandhaving.com

3 comments on “Reviewonderzoek grenscontrole

  1. 634231 495445Typically I dont learn post on blogs, nonetheless I wish to say that this write-up quite pressured me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great write-up. 913374

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING