Rapporten Sint Maarten

2022/2023- HANDHAVING OPENBARE ORDE TIJDENS BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN IN SINT MAARTEN.
English translation click here.

2022/2023 – INSPECTIEONDERZOEK DOORLOOPTIJD: DE STURING, PRIORITERING EN MONITORING VAN EENVOUDIGE EN COMPLEXE STRAFZAKEN IN SINT MAARTEN.
English translation click here.

2022/2023 – ALGEHELE REVIEW VERVOLGONDERZOEK AANBEVELINGEN SINT MAARTEN DEEL INSPECTIE 3.

2022/2023 – TWEEDE VERVOLGONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANBEVELINGEN BETREFFENDE HET CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS IN SINT MAARTEN.
English translation click here.


2021/2022 –  WITWASSEN EN TERRORISME FINANCIERING IN SINTMAARTEN.

2021/2022 – INSPECTIEONDERZOEK ILLEGALE VUURWAPENS IN SINT MAARTEN.
English translation click here.
2022 – REACTIE VAN MVJ OP ILLEGALE VUURWAPENS IN SINT MAARTEN.

2021/2022 – EVALUATIE ONDERLINGE REGELINGEN DETENTIE INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN DE VIER ONDERLINGE DETENTIEREGELINGEN.
English translation click here.


2020/2021 – INSPECTIEONDERZOEK ALGEHELE REVIEW AANBEVELINGEN DEELONDERZOEK 2.
English translation click here.

2020/2021 – INSPECTIEONDERZOEK DOORLICHTING LANDSRECHERCHE SINT-MAARTEN.
English translation click here.

2020/2021 – ALGEHELE REVIEW AANBEVELINGEN. DEELONDERZOEK1.
English translation click here.
2022- REACTIE VAN MVJ OP AANBEVELINGEN RAAD.


2019/2020 – INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE AANPAK VAN HUISELIJK GEWELD.

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HUISELIJK GEWELD.

2019/2020 – REVIEWONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE TOELATING EN UITZETTING VAN VREEMDELINGEN IN SINT MAARTEN, TOEGESPITST OP AANVRAGEN GERELATEERD AAN HET VERRICHTEN VAN ARBEID.
English translation click here.

2019- INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE AANPAK VAN DRUGSCRIMINALITEIT EN DRUGSGERELATEERDE PROBLMEMATIEK IN SINT MAARTEN. 
English translation click here.

2019- INSPECTIEONDERZOEK NAAR DE AANPAK VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL IN SINT MAARTEN.
English translation click here.

2019- REVIEWONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANBEVELINGEN OVER DE TOEPASSING VAN GEWELD DOOR EN TEGEN DE POLITIE IN SINT MAARTEN

2019- REVIEWONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANBEVELINGEN BETREFFENDE SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN

2019- REVIEWONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN DE AANBEVELINGEN BETREFFENDE HET OPSPORINGS- EN VERVOLGINGSBELEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN SINT MAARTEN.

2019- DE POINT BLANCHE GEVANGENIS EN HUIS VAN BEWARING, HET MISS LALIE CENTER, DE POLITIECELLEN IN PHILIPSBURG EN HET GRENSHOSPITIUM IN SIMPSON BAY. RAPPORT VAN BEVINDINGEN 2019
English translation click here.


2018/2019- STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLG ONDERZOEK

2018/2019 -HET CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS SINT MAARTEN. ONDERZOEK NAAR DE FINANCIERING DOOR HET CRIMINALITEITSBESTRIJDINGSFONDS SINT MAARTEN

2018- SAMENWERKING PARKETTEN

2018-BUREAU INTERNE ZAKEN KORPS POLITIE SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT BUREAU INTERNE ZAKEN

2018- INSPECTIEONDERZOEK KUSTWACHT  IN CURACAO, SINT MAARTEN EN CARIBISCH NEDERLAND

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT KUSTWACHT

2018- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN IN SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK

2018-PENITENTIAIRE INRCHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING EN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE

2018-PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORTEN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING EN VERVOLGONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE EN PERSONEEL EN ORGANISATIE

2018-FORENSISCHE OPSPORING IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT FORENSISCHE OPSPORING


2017- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

2017- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

2017- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE OMGANG MET GEDETINEERDEN EN MAATSCHAPPELIJKE REINTEGRATIE

2017- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE INTERNE VEILIGHEID EN MAATSCHAPPIJBEVEILIGING


2016- JUSTITIELE JEUGDINRICHTING SINT MAARTEN NULMETING BIJ HET MISS LALIE CENTER

2016- PENITENTIAIRE INRICHTING SINT MAARTEN. EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN GEDETINEERDEN EN PERSONEEL & ORGANISATIE

2016- PROSTITUTIEBELEID EN HANDHAVING

2016- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

2016- DE BEWAKING EN BEVEILIGING VAN PERSONEN EN OBJECTEN IN SINT MAARTEN

2016- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE. EEN VERVOLGONDERZOEK

2016- VOLWASSENENRECLASSERING. EEN VERVOLGONDERZOEK


2015- SELECTIVITEIT IN HET OPSPORINGS- EN VERVOLGINGS BELEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN SINT MAARTEN

2015- DE BEHANDELING VAN PERSONEN MET EEN VERSLAVINGSPROBLEEM OF GEDRAGSSTOORNIS IN DE STRAFRECHTSKETEN

2015-UITWISSELING VAN POLITIELE EN JUSTITIELE GEGEVENS BINNEN HET KONINKRIJK

2015- PREVENTIE VAN JEUGDCRIMINALITEIT IN SINT MAARTEN

2015- AANPAK VAN DE BESTRIJDING VAN OVERVALLEN IN SINT MAARTEN

2015- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK


2014- HET AANGIFTEPROCES IN SINT MAARTEN. EEN VERVOLGONDERZOEK

2014- TOEPASSING VAN GEWELD DOOR DE POLITIE IN SINT MAARTEN

2014- ONDERZOEK NAAR DE TOELATING EN UITZETTNG VAN VREEMDELINGEN

2014- DE TENUITVOERLEGGING VAN GELDBOETES, SCHADEVERGOEDINGEN EN ONTNEMINGEN

2014- DE BEVEILIGING VAN GEZAGSDRAGERS IN SINT MAARTEN

2014- BEVEILIGING VAN EN VEILIGHEID IN DE DETENTIE INRICHTINGEN SINT MAARTEN

2014- STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT STRAFRECHTELIJK BESLAG IN SINT MAARTEN


2013- VOLWASSENENRECLASSERING IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT VOLWASSENENRECLASSERING

2013- POLITIEONDERWIJS IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT POLITIEONDERWIJS

2013- HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING IN SINT MAARTEN

 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OM IN DE INCIDENTGERICHTE OPSPORING

2013- GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER IN SINT MAARTEN

   REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT GRENSCONTROLE OP HET PERSONENVERKEER

2013- DETENTIE CAPACITEIT IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT DETENTIE CAPACITEIT


2012- HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE IN SINT MAARTEN

 REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT HET OPSPORINGSPROCES DOOR DE RECHERCHE

2012- SLACHTOFFERHULP IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT SLACHTOFFERHULP

2012- JEUGDRECLASSERING IN SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT JEUGDRECLASSERING


2011-RAPPORT INSPECTIE AANGIFTE SINT MAARTEN

REACTIE VAN MVJ OP RAPPORT AANGIFTE

RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING